GDPR och Compliance-verksamhet

 

5 Oceans Shipping Co AB – Hotell MS Monika bedriver Compliance-verksamhet vilket betyder att vi hela tiden arbetar för att personuppgifter inte ska behandlas felaktigt och därmed minimera risken för personuppgiftsincidenter.

 

Åtgärder för att minimera personuppgiftsincidenter:

  1. Mail sorteras på ett strukturerat sätt för att lätt kunna söka upp mail från en viss avsändare eller mottagare.
  2. Regelbundna kontroller genomförs för att säkerställa att personuppgifter/kontaktuppgifter är korrekta.
  3. Företaget har en IT-policy samt en personuppgiftspolicy.
  4. Regelbunden gallring genomförs för att säkerställa att ingen onödig information lagras.
  5. Bokföringsmaterial rensas ut enligt bokföringslagen.
  6. Kunder informeras om att deras personuppgifter behandlas enligt GDPR.
  7. Alla IT-resurser är lösenordsskyddade med starka lösenord för att i möjligaste mån minimera risken för intrång.
  8. Våra anställda är informerade om vad GDPR innebär.
  9. Nya rutiner som har upprättats i och med GDPR.s inträde ses över regelbundet för att kontrollera att dessa följs på ett korrekt sätt.